Koulutuksen sisältö

Koulutus koostuu kolmesta moduulista:
 

Ammatillisen opettajan rooli yhteiskunnallisessa murroksessa ja yhdenvertaisuussuunnitelman toteuttajana, 5 op
Tarkastellaan ja tehdään näkyväksi ammatillisen opettajan roolia monikulttuurisessa oppilaitosympäristössä yhdenvertaisuuslain tukemana.
Toteuttamistapa: Ammatillisen opettajan identiteettityöskentely voimaannuttavan valokuvan menetelmällä. Toteutus sisältää lähipäiviä ja etätyöskentelyä. 

 

Turvallisuutta luovat ja oppimista tukevat vuorovaikutussuhteet, 5 op
Vahvistetaan opettajien ja työpaikkaohjaajien ennakkoluuloja purkavaa, kulttuurisen moninaisuuden arvostamista edistävää ja turvallisuutta luovaa rakentavaa vuorovaikutusta.
Toteuttamistapa: Vuorovaikutusvalmennusta sekä omaa opetusta ja oppilaitoksen yhdenvertaisuustyötä tukeva kehittämistyö. Toteutus sisältää lähipäiviä ja etätyöskentelyä

 

Syrjintään ja rasismiin puuttuminen ammatillisen opettajan työssä, 5 op
Kehitetään pedagogisia käytänteitä ja rakenteita syrjintään ja rasismiin puuttumiseen ja osallisuuden edistämiseen ammatillisessa koulutuksessa.
Toteuttamistapa: Intersektionaalinen työote käytännössä sekä omaa opetusta ja oppilaitoksen yhdenvertaisuustyötä tukeva kehittämistyö. Toteutus sisältää lähipäiviä ja etätyöskentelyä

 

Tulostettava esite